Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia)
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)