Dawna leśniczówka Ordynacji Zamojskiej z 1830 roku - Roztoczański Park Narodowy
Zamość - Stare Miasto
Wierze Kolegiaty w Opatowie
Cerkiew w Woli Wielkiej, Roztocze Wschodnie
Cerkiew w Woli Wielkiej, Roztocze Wschodnie
Kolegiata w Opatowie z tzw. słońcem pobocznym
Wnętrze wieży zegarowej. Kolegiata św. Marcina w Opatowie