Fotografia
Krzyż z końca XIV w. Kolegiata w Opatowie
Kasetony podchórza
Polichromia sklepienia transeptu
Dzwony w wieży zegarowej
Wierze Kolegiaty w Opatowie
Kolegiata w Opatowie z tzw. słońcem pobocznym
Wnętrze wieży zegarowej
Nagrobek Anny Szydłowieckiej
Ukrzyżowanie – gotycka polichromia z ok. 1470 – 1480 r.
Zaplecek ławki
Ozdobne schody na chór - Kolegiata w Opatowie
Ołtarz boczny - Ukrzyżowanie Chrystusa. Kolegiata w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie